Bộ Hồ Sơ Pháp Lý Cơ Sở Khổng Tước Nguyên

Thân gửi quý đối tác, Khổng Tước Nguyên cập nhật thông tin hồ sơ hiện tại của cơ sở sản xuất.

Giấy Chứng Nhận đăng ký Hộ Kinh Doanh của Khổng Tước Nguyên

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An Toàn Thực Phẩm của Khổng Tước Nguyên

Bảng Công Bố Thành Phần Dinh Dưỡng Theo chuẩn FDA của Khổng Tước Nguyên

Bảng Test các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm

Bảng Tự Công Bố Sản Phẩm Mắm Tôm Chà Xứ Gò - Khổng Tước Nguyên