"Nhớ nhà, nhớ con mắm"

Đang yên đang lành, tự nhiên cô học trò khởi nghiệp Gò Công (xứ mắm nổi tiếng từ lâu) gửi hình sản phẩm mắm xứ gò Khổng Tước Nguyên. Chơi xấu kiểu này giống như "tra tấn" tinh thần tui giữa lúc cách ly với bữa ăn khiêm tốn kiều "đồng phục" trong trại cách ly tập trung ở nơi xa vậy. Thật là Ác nha Thảo... vì mắm này ngon không lối thoát! Thôi thì chờ thoát trại rồi ăn bù cho đỡ thèm vậy.

Tết mọi người ăn thịt mỡ nếu ngán hãy tìm đến con mắm này nhé!

(Chia sẻ của Thầy Tuan Tran - bài viết 05/02/2021)

← Bài trước
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Sản phẩm của Khổng Tước Nguyên