Lời cảm ơn từ thực khách - Anh Nguyễn An

Lời cảm ơn từ thực khách - Anh Nguyễn An

Không hổ danh là sản vật tiến vua. Cảm ơn bạn Le Ngoc Thao mang đến siêu phẩm cho người tiêu dùng.

(Cảm ơn Anh An đã yêu thích và ủng hộ Mắm Xứ Gò của Khổng Tước Nguyên)

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Sản phẩm của Khổng Tước Nguyên