Tất cả bài viết

Thảo "Mắm" năm 2077

Ở xứ này, con nước lớn, nước ròng, nước rong, nước đứng… đều định hình cách sống. Tạo hóa phân công bìm bịp báo tin...

NHỮNG CÔ GÁI BÁN MẮM

Sở dĩ tôi chọn câu chuyện về mắm là bởi vì tôi còn nhớ cô bạn trẻ tôi mới quen, đó là Ngọc Thảo, quê...

Cô thủ khoa du lịch đi làm… mắm

Tốt nghiệp thủ khoa ngành Du lịch trường đại học Hoa Sen, 3 năm theo đuổi nghề, cuối cùng, Lê Ngọc Thảo quyết định bỏ ngang...Mắm...

Sản phẩm của Khổng Tước Nguyên